Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van: Hotel & Object Services Tegelaar at Night afgekort HOST at Night (www.HOSTatNight.nl). Door de webpagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel HOST alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is HOST niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. HOST kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voor komen. Evenmin kan HOST verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinkt.

Intellectueel

Deze website is eigendom van HOST. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen het logo, de tekst, de vormgeving en de afbeeldingen, behoren toe aan HOST. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOST verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt.

Privacy

Persoonlijke gegevens die via deze website aan HOST worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven, worden deze gegevens niet gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van HOST.

HOST behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan HOST de toegang tot de webpagina monitoren.

Geschillen

Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands Recht van toepassing.

Wijzigingen

Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website, bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.